ORIENTERING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

FOR BETALINGSSERVICE APP

MASTERCARD PAYMENT SERVICES DENMARK A/S

 

Denne orientering om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan Mastercard Payment Services Denmark A/S ("Mastercard","vi", "os") behandler (fx indsamler, anvender, deler og på anden vis behandler) dine personlige oplysninger, når du bruger Betalingsservice app.

Som dataansvarlig er Mastercard forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Mastercards mål er, at du skal føle dig sikker. Vi anerkender og respekterer vigtigheden af dit privatliv, når vi behandler dine personlige oplysninger.

Mastercard behandler alle personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med denne orientering om beskyttelse af personlige oplysninger samt gældende lovgivning.

 

1.       HVEM ER VI?

Ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger er:

Mastercard Payment Services Denmark A/S

Lautrupbjerg 10

2750 Ballerup

CVR-nr. 40 69 58 69

+45 72 11 20 11

Kontaktoplysningerne på vores databeskyttelsesansvarlige er:

E-mail adresse: dpo@nets.eu

2.       BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Du finder oplysninger om, hvordan Mastercard behandler dine data, nedenfor

Formål

3.        Formålet med databehandling er at gennemføre betalinger.

Kategorier af personlige oplysninger

Mastercard behandler følgende kategorier af personlige oplysninger om dig:

a)        Almindelige personlige oplysninger:

Navn, adresse, kundenummer, CPR-nummer, IP-adresse, lokationsdata samt konto-, kort- og transaktionsoplysninger, herunder beløb, betalingsdato, modtager og individuel tekst.

b)       Følsomme personlige oplysninger

Kan være udledt af kreditorens navn eller andre tilføjede tekstlinjer, fx race, politiske, religiøse eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt sundhedsrelaterede og seksuelle forhold.

Kilde

Mastercard indsamler dine personlige oplysninger fra følgende kilder;

  1. Dig.
  2. De kreditorer, som du har givet tilladelse til at iværksætte betalinger fra din konto.
  3. Din bank.

Juridisk grundlag

Vi behandler dine personlige oplysninger på følgende juridiske grundlag:

Artikel 6, stk. 1(a)

(Samtykke)​

Artikel 9, stk.  2(a)

(Samtykke)

Dataopbevaring

Vi opbevarer dine personlige oplysninger til dette formål i op til 5 år plus indeværende år fra betalingsdatoen for at overholde vores forpligtelser vedrørende bogføring og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Modtagere

Vi deler din personlige oplysninger  med:

a)       De kreditorer, som du har givet tilladelse til at iværksætte betalinger fra din konto.

b)       Din bank.

c)        Leverandører, vi samarbejder med om tjenesten.

4.       HVAD ER DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

d)       Du er berettiget til at anmode om indsigt i og rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger.

e)       Du er berettiget til at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger.

f)        Du er berettiget til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

g)       Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for ud for tilbagekaldelsen.

h)       Du er berettiget  til at modtage dine personlige oplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

i)        Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger forbundet med disse rettigheder. Der er derfor ingen garanti for, at du har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de specifikke omstændigheder  for behandlingsaktiviteten.