Velkommen til hjælpesiden for Betalingsservice app.
Vi anbefaler generelt at du tjekker, om du har opdateret BS App til den seneste version fra App Store/Google Play Store, da vi løbende retter fejl og dit specifikke problem derfor kan være løst ved blot at opdatere.


Hvordan betaler jeg en regning?
Tryk på + (plus ikonet) - på iPhones finder du plusset i midten af menuen i bunden og på Android er plusset i nederste højre side af alle skærme.

Hvorfor skal jeg bruge et betalingskort - trækkes Betalingsservice ikke på min konto?
Jo de løbende Betalingsservice opkrævninger bliver trukket fra den konto, du har valgt. Når du modtager et nyt indbetalingskort, og ønsker at tilmelde de fremtidige betalinger til Betalingsservice, så skal selve indbetalingskortet stadig betales – og det er her betalingskortet kommer ind. Da der endnu ikke er oprettet en Betalingsserviceaftale kan det første beløb ikke trækkes fra din konto, og derfor tilbyder vi, at førstegangsbetalingen kan ske via dit Dankort eller Visa-Dankort.
 
Hvordan tilføjer jeg et betalingskort?
Første gang du sta​rter en ny betaling, vil du blive bedt om at gemme et kort, hvis du ikke gjorde det ved tilmelding. Du kan også tilføje et kort, skifte dit gemte kort eller slette dit gemte kort under indstillinger i punktet håndter kort.
Vær opmærksom på, at du kun kan have et kort tilmeldt af gangen.

Hvad er forskellen på "Start ny betaling" og "Tilføj ny aftale"?
Når du trykker på plus (+) ikonet, får du 2 valgmuligheder. Hvis du vælger "Start ny betaling", får du mulighed for både at betale dit indbetalingskort og tilmelde det til Betalingsservice således, at de fremtidige regninger automatisk bliver betalt.
Hvis du vælger "Tilføj ny aftale" får du mulighed for at tilmelde en regning til Betalingsservice – bemærk at dette IKKE inkluderer betalingen af det indbetalingskort, du sidder med. Hvis du allerede har betalt det i fx din netbank, kan du med fordel bruge den funktionalitet – hvis du ønsker at betale indbetalingskortet også – skal du i stedet for vælge "Start ny betaling"

Hvordan fortryder jeg en betaling af en regning?
Du finder betalingen under billedet betalinger, og trykker på den. Nederst på siden med detaljer finder du en knap til at annullere betalingen. Du kan kun annullere betalinger indtil forfaldsdatoen. Herefter skal du kontakte din bank, hvis du vil have betalingen tilbageført. Hvis du ønsker at afvise en opkrævning i Betalingsservice, så se nedenfor hvordan dette gøres.

Hvordan afviser jeg en opkrævning i Betalingsservice ?
Du skal gå til menupunktet "Betalinger" og finde den betaling, du ønsker at afvise. Ved at trykke på betalingen, får du vist detaljer for betalingen og nederst er der en knap til at afvise betalingen. Tryk på knappen for at afvise og bekræft afvisningen. Bemærk at du kun kan afvise indtil den 7. dag i måneden, hvor opkrævningen skal foretages. Husk også at kontakte din beløbsmodtager omkring afvisningen, så du ikke risikerer at modtage en rykker.

Hvor længe kan jeg afvise en opkrævning i Betalingsservice?
Du kan afvise en opkrævning i Betalingsservice indtil den 7. i den måned, hvor opkrævningen skal foretages. Du kan afvise både en ventende og en gennemført betaling, så længe du gør det senest den 7. i måneden. Når fristen er overskredet, vil knappen forsvinde, og du vil se en besked om, at du ikke længere kan afvise betalingen.

Hvordan scanner jeg?
Når du har startet en ny betaling trykker du på kamera ikonet, og vælger enten Scan OCR linje eller Scan QR kode.
Når du vælger Scan OCR linje, skal du finde OCR linjen i bunden af indbetalingskortet og få den til at passe inden for rammen på din skærm. Når billedet er skarpt bliver data overført til betalingsbilledet. Du kan tænde for blitzen for at få mere lys, hvis du har svært ved at få det skarpt. Når du vælger Scan QR kode, skal du holde telefonen over QR koden på indbetalingskortet og data bliver overført til betalingsbilledet.

Hvorfor kan jeg ikke betale en regning på mere end 25.000 kr.?
Af sikkerhedsmæssige årsager har vi en beløbsgrænse i BS App, så der ikke kan betales mere end 25.000 kr. pr. kort pr. dag.

Hvorfor får jeg at vide, at min profil er blokeret, når jeg forsøger at tilføje et kort eller lave en betaling i BS App?
Af juridiske og sikkerhedsmæssige årsager er BS App ikke i stand til at håndtere betalinger for brugere
  • der har forladt Danmark,
  • der har en ukendt dansk adresse i Folkeregistret eller
  • der har adresse beskyttelse.
Hvorfor kan jeg ikke se alle mine Betalingsservice aftaler?
Hvis du deler en konto med din partner eller ægtefælle, kan det være at nogle af Betalingsservice aftalerne ikke vises i app'en. De forskellige banker håndterer fælleskonti forskelligt – i nogle tilfælde vil du opleve, at du kan se alle aftaler, i andre tilfælde at kun de aftaler, du selv har indgået vises og i sjældne tilfælde at ingen aftaler fra fælleskontoen vises. Centurion arbejder på en løsning, så du kan se alle dine Betalingsservice aftaler.

Hvordan tilføjer jeg et nyt kort til at foretage en betaling med?
Når du har en regning som skal betales, skal du tilføje et nyt betalingskort. I BS App kan dette enten gøres direkte fra betalingssiden ved at vælge "Tilføj kort", eller ved at navigere til indstillinger (tandhjuls-ikonet), vælge "Håndter kort" og dernæst "Tilføj kort".

Hvorfor skal jeg bruge NemID til at logge ind?
Når du bruger NemID, er det din sikkerhed for, at kun du kan få lov til se dine egne betalinger i Betalingsservice app'en. Dine betalingsaftaler er oprettet under CPR-nummer i Betalingsservice, og vi kan via NemID og din indtastning af CPR-nummer sikre adgangen til dine data.

Hvorfor skal jeg logge ind med NemID hver gang?
Det er heller ikke meningen. Under indstillinger er der en "Log af" funktion. Hvis du anvender denne, skal der logges på med NemID igen – således kan fx en anden bruger logge på. Hvis du ønsker at afslutte app'en efter brug skal du blot lukke app'en – dvs. gå tilbage eller klikke på hjem tasten på din iPhone eller Android enhed. Når du åbner app'en igen, vil du blive bedt om at angive pinkode eller TouchID (kun iPhone).

Kan flere forskellige brugere anvende appen på samme telefon?
Ja, den aktuelle bruger skal logge af og så kan den nye bruger logge ind med NemID. Du kan logge af under indstillinger.

Gemmer I mine oplysninger og betalingsdata på telefonen?
Nej vi gemmer ingen oplysninger eller betalingsdata på telefonen. Det eneste, der gemmes på din telefon, er dit profilbillede, hvis du vælger at anvende det.

Kan jeg bruge Betalingsservice app på flere forskellige telefoner?
Ja, du kan godt bruge app'en, på flere forskellige telefoner. Bemærk, du skal bruge NemID første gang du vil bruge app'en på en telefon, hvor du endnu ikke har været logget på.

Kan andre få adgang til mine oplysninger og betalinger?
Nej, når du bruger NemID er vi sikre på at kun vise dig dine oplysninger. På samme måde kan andre brugere også kun se deres egne oplysninger. Du skal huske at afslutte Betalingsservice app'en, og låse din telefon, hvis du efterlader din telefon ude af syne.

Hvordan skifter jeg min 4 cifrede pinkode i app'en?
Under indstillinger kan du ændre din pinkode.

Hvordan bruger jeg QR skanneren?
Når du vil tilføje en ny aftale, kan du vælge at skanne en QR-kode, hvis der er en tilgængelig på fx dit indbetalingskort. Tilføj en ny aftale og vælg skan QR-kode . Herefter åbnes kameraet i din telefon og du skal holde firkanten på din skærm over den QR-kode du vil skanne. Hvis koden er gyldig, vil du blive præsenteret for en skærm med dine oplysninger til brug for at oprette aftalen.

Hvorfor er der IKKE en QR-kode på mit indbetalingskort?
Centurion anbringer QR-koder på indbetalingskort i samarbejde med de virksomheder, som ønsker denne funktionalitet. Det er derfor ikke alle indbetalingskort, der har disse QR-koder. Du kan vælge at angive oplysningerne til din aftale manuelt i stedet.

Koster det noget at bruge Betalingsservice app?
Nej, app er gratis at downloade og bruge.

Hvorfor kan jeg ikke bruge TouchID/Fingeraftryk til at logge ind på Betalingsservice app'en?
I øjeblikket understøttes funktionaliteten med fingeraftryk kun på iPhone 5s og nyere. Du kan slå det til og fra via indstillinger under "Min konto".

Hvordan er mine rettigheder, når jeg foretager betalinger i Europa?

En ny bestemmelse er trådt i kraft 1. januar 2021. Du er kan læse folderen, der helt enkelt forklarer de rettigheder du har som bruger af betalingstjenester i Danmark og resten af Europa. Folderen er udarbejdet af EU Kommissionen og kan hentes her.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål ovenover, så er du velkommen til at kontakte Centurion DK på telefon 72 11 20 11​, mandag til fredag mellem kl. 09:00 og kl. 16:00.​