​Når du bruger Betalingsservice til at betale dine regninger, accepterer du de "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice" som du kan læse nedenfor.

Du vil undervejs blive bedt om at indtaste dit CPR nummer – Vi beder om dit CPR nummer for at sikre, at det er det samme, som er tilknyttet dit NemID og dermed, at det kun er dig selv, der får adgang til dine personlige informationer og betalingsoplysninger.

Med vores Betalingsservice app  får du adgang til dine helt personlige betalingsoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du tager følgende forholdsregler:

 • Du skal huske at lukke app'en, inden du efterlader din telefon, så andre ikke kan få adgang til dine oplysninger.
 • Du må  ikke videregive din adgangskode til andre personer
 • Hvis du overlader eller låner din telefon til andre skal du logge af app'en eller af-installere den. Dette gælder også, når du skifter telefon, hvis du tilbageleverer telefonen eller hvis den sendes til reparation.

 

Generelle regler for brugere af Betalingsservice app og BS PAY.

1. Hvad er BS PAY?

BS PAY er navnet på en pengeoverførsel, der gennemføres på baggrund af oplysninger fra betalingsmodtager i form af et såkaldt fælles indbetalingskort. En pengeoverførsel er en betalingstjeneste i lovens forstand.

En betaling med BS PAY foretages med betalingskort (Dankort, VisaDankort, Visa, Visa Electron, Mastercard eller Maestro) og brug af de interfaces som stilles til rådighed af Betalingsservice.

BS PAY er beregnet på forbrugeres betalinger af indbetalingskort - ikke erhvervsdrivendes.

I BS PAY vil du kunne modtage indbetalingskort direkte i Betalingsservice app'en eller i en web browser i tillæg til den måde, som du allerede måtte have valgt at modtage dem på.

Med Betalingsservice og de interfaces som stilles til rådighed får du adgang til dine helt personlige betalingsoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du tager følgende forholdsregler:

Betalingsservice App

 • Du skal huske at lukke app'en, inden du efterlader din telefon, så andre ikke kan få adgang til dine oplysninger.
 • Du må ikke videregive din adgangskode til andre.

Hvis du overlader eller låner din telefon til andre skal du logge af app'en eller afinstallere den. Dette gælder også, når du skifter telefon, eller hvis den sendes til reparation. Brug af web browser

 • Luk betalingsvinduet, hvis du ikke vil gennemføre betalingsflowet, eller hvis du bliver afbrudt i at gennemføre det
 • Del ikke dit NemID med andre

Du vil undervejs blive bedt om at indtaste dit CPR nummer. Vi beder om dit CPR nummer for at sikre, at det er identisk med det, som er tilknyttet dit NemID og dermed, at det kun er dig selv, der får adgang til dine personlige informationer om betalinger med Betalingsservice.

Når du bruger Betalingsservice til at betale dine regninger, accepterer du de generelle debitorregler i Betalingsservice, som du kan læse særskilt under afsnittet generelle debitorregler nedenfor.

2. Definitioner

2.1 Bankdag

Bankdage er alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

2.2 Betalingsdag

Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på dit kort. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.3 Indbetalingskort

Indbetalingskort findes i to kategorier. Der er fælles indbetalingskort samt giroindbetalingskort.

2.4 Fælles indbetalingskort (FI-kort)

Med fælles indbetalingskort forstås indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem. Fælles indbetalingskort forkortes ofte FI-kort. FI-kort kendes på angivelsen af kortarten i hjørnet med "KA" efterfulgt af en talværdi på enten 71, 73 eller 75 og i talstrengen nederst på kortet med nævnte tal. FI-kort sendes i fysisk eller elektronisk form beroende på dit valg.

2.5 Betalingsmodtager

Betalingsmodtager er den virksomhed, forretning eller organisation, som du som bruger ønsker at foretage betaling til som led i jeres indbyrdes aftaleforhold.

2.6 Nets

Nets A/S, CVR-nr. 20 01 61 75, er det selskab, der indgår aftale med betalingsmodtagere i Betalingsservice herunder om udsendelse af FI-kort. Nets er din aftalepart, når du benytter BS PAY til at foretage en pengeoverførsel til en betalingsmodtager baseret på et FI-kort.

3. Hvordan virker BS PAY?

3.1 Forudsætninger

Brug af BS PAY forudsætter, at du som bruger downloader Betalingsservice app'en fra Nets på din mobiltelefon eller en anden mobil kommunikationsenhed (herefter "dit mobile device"), eller at du tilgår BS Pay via en web browser.

Du vil bl.a. blive bedt om at afgive oplysning om dit CPR-nr. Det skyldes lovkrav, at Nets skal kende identiteten på sine kunder til betalingstjenester som eksempelvis BS PAY. Dit CPR-nr. og andre tilsvarende oplysninger vil også blive brugt til at understøtte din brug af app'en, som fx når du modtager elektroniske FI-kort eller tilmelder nye aftaler til Betalingsservice. Nets kan på din anmodning fremfinde oplysning om de konti, som du benytter til Betalingsservice på baggrund af dit CPR-nr.

Med BS PAY kan du betale et FI-kort ved hjælp af dit betalingskort og Betalingsservice app'en på dit mobile device eller ved at tilgå en web browser. Du kan kun bruge BS PAY, hvis du i forvejen har et betalingskort (Dankort,VisaDankort, Visa, Visa Electron, Mastercard eller Maestro). Du starter med at downloade app'en enten direkte fra App Store eller Google Play eller fra link på hjemmesiden Betalingsservice.dk. Betalingsservice app'en instruerer og hjælper dig igennem trinvis. Web browseren tilgås ved at anvende det link, som er stillet til rådighed i forbindelse med en betaling.

For Betalingsservice App

Første gang du benytter app'en, vil du blive bedt om at identificere dig med din NemID. Når identifikationen har fundet sted, vil du fremover kunne tilgå din app med den personlige kode, som du efterfølgende bliver bedt om at vælge og indtaste. Koden er personlig, og den skal du hemmeligholde på samme måde som andre PIN-koder til fx betalingskort. Når du har oprettet din personlige kode, kan du logge ind med touch ID, såfremt dit mobile device understøtter dette.

For web browser

Du skal altid autentificere dig med NemID, når du anvender web browseren.

Når du ønsker at betale et FI-kort, skal du indtaste oplysningerne fra dit betalingskort. Disse oplysninger vil Nets tilbyde dig at gemme, hvis du senere får behov for at skulle betale yderligere FI-kort. Du skal huske at ajourføre dine kortoplysninger, hvis der sker ændringer. Hvis du har mistet dit kort og derfor har spærret det, vil en betaling ikke kunne gennemføres. Det samme gælder, hvis betalingskortet er udløbet. Kortoplysningerne behandles og opbevares i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, som de internationale kortorganisationer har fastsat i form af PCI DSS (forkortelse af Payment Card Industry - Data Security Standards).Når du har betalt med dit betalingskort i Betalingsservice app'en eller web browseren, vil Nets videresende beløbet til betalingsmodtager som en pengeoverførsel på den betalingsdato, som du har angivet.

Hver gang du vil betale et FI-kort med BS PAY, skal du aktivt sætte betalingen i gang. I BS PAY vil der ikke blive gennemført betaling, uden at du har godkendt hver betaling med betalingsmodtager, -dag og beløb.

Når du benytter BS PAY, kan du - fremfor at betale gentagne gange til den samme betalingsmodtager - vælge at lade regningen tilmelde til betaling i Betalingsservice, så den fremover skal betales over Betalingsservice. Det forudsætter, at betalingsmodtager benytter Betalingsservice.

3.2 Ikke alle indbetalingskort kan indbetales på denne måde

BS PAY kan alene håndtere de såkaldte FI-kort. Giroindbetalingskortene med kortart 01, 04 og 15 understøttes ikke af BS PAY.

3.3 Betalingsoplysningerne fra FI-kort

Du kan videregive oplysninger fra det FI-kort, som du er i færd med at betale på to måder. Du kan enten indtaste dem eller du kan indscanne oplysningerne.

Når du bruger web browseren, bruges oplysningerne fra det indbetalingskort, som BS PAY har modtaget fra tredjepart, ex. E-Boks.

For at lette brugen af BS PAY kan du lade en scanner aflæse FI-kortet, som du ønsker at betale med BS PAY. Det kræver blot, at dit mobile device har et kamera.

Elektroniske FI-kort sendes til BS PAY senest 2 dage før sidste betalingsdag. Du skal være opmærksom på, at du i nogle situationer vil modtage mere end et FI-kort – da den udsendes i såvel appen som i andre kanaler eksempelvis eBoks. Du skal derfor kun betale beløbet en gang.

Uanset betalingsmodtagers angivelse af beløb og betalingsdag kan du ændre betalingsdag og beløb, inden du godkender betalingen.

Du skal være opmærksom på, at betalinger gennem BS PAY maksimalt kan foretages med et samlet beløb på op til 25.000 kr. per dag.

4. Gennemførelse af betalinger

4.1 Din godkendelse

Betalingen gennemføres ved brug af dit betalingskort og sker på de vilkår, der følger af de kortholderegler, som du har fået fra din betalingskortudsteder, da du fik udstedt dit betalingskort.

Betalingen af et FI-kort iværksættes først, når du aktivt har godkendt betalingen.

4.2 Tidspunkt for gennemførelse af betalinger

Din betaling vil blive gennemført senest bankdagen efter betalingsdagen. Du kan kun betale FI-kort på betalingsdage, der ligger i fremtiden.

4.3 Ansvar for dine ændringer i betalingsoplysningerne

Hvis du ændrer i de betalingsoplysninger, som betalingsmodtager har angivet i et FI-kort eller helt undlader at betale, er dette alene et mellemværende mellem dig og betalingsmodtager. Nets påtager sig intet ansvar i den forbindelse.

4.4 Betaling og kvittering

BS PAY genererer ikke en kvittering. Du vil kunne se din betaling i Betalingsservice app'en, og du kan bruge din kontoudskrift, hvoraf betalingen fremgår, som kvittering for en gennemført betaling. Du skal være opmærksom på, at på din kontoudskrift fra banken vil stå betalt til BS PAY, mens betalingsmodtagers navn ikke vil være oplyst. Til gengæld kan du altid i Betalingsservice app'en se, hvem, du har betalt til.

4.5 Maksimal gennemførelsestid

Den samlede maksimale gennemførelsestid er op til to bankdage, regnet fra den betalingsdag, som du har godkendt jf. pkt. 4.1.

4.6 Fortrydelse og afvisning af betalinger

Ventende, men endnu ikke gennemførte, BS Pay betalinger kan annulleres senest kl. 22.00 dagen før betalingsdagen. Hvis du ønsker at annullere en godkendt, men ikke gennemført BS PAY betaling, skal du benytte Betalingsservice app'en fra Nets.

Hvis en ventende betaling ikke kan gennemføres på betalingsdagen, fordi betalingen afvises, vil du blive orienteret via Betalingsservice app'en og via en besked (push notifikation), hvis du vælger at slå funktionen til.

Når en BS PAY betaling er gennemført, kan du ikke annullere den. Men du kan være berettiget til at fremsætte en indsigelse, der er beskrevet i de kortholderegler, som du har fået fra din kortudsteder, da du fik dit betalingskort.

5. Brug af Betalingsservice efterfølgende

 

5.1 Hvis du har en aftale med din bank om at bruge Betalingsservice

Du vil få mulighed for at lade fremtidige FI-kort fra betalingsmodtager tilmelde til betaling i Betalingsservice, hvis du har en aftale med din bank om at betale regninger via Betalingsservice.

5.2 Hvis Nets ikke kender til betalingsmodtager i Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice kan ikke gennemføres, hvis betalingsmodtager ikke har en aftale om at benytte Betalingsservice, men Nets kan dog godt håndtere betalingen af selve indbetalingskortet.

6. Dine forpligtelser

Det er din pligt at sørge for, at der på din konto er dækning for den transaktion, som du iværksætter, så der ikke fremsættes krav fra din bank på tilbagebetaling grundet manglende dækning.

Gentagne forsøg på at gennemføre overførsler - uden at der er dækning for betalingen på det benyttede betalingskort - anses for misligholdelse af reglerne for brug af BS PAY, hvorfor Nets kan spærre for dine yderligere overførsler med brug af BS PAY.

Hvis Nets må indtræde i krav på betaling fra dig - som følge af, at der ikke er dækning for din kortbetaling - accepterer du som led i disse vilkår, at sådanne beløb kan inddrives af Nets ved en umiddelbar fogedforretning i medfør af retsplejelovens § 478. En erklæring fra Nets om, hvorledes beløbet fremkommer, anses for tilstrækkeligt bevis for kravets eksistens og størrelse samt om, at fremsat påkrav ikke har medført betaling. Det er ligeledes aftalt, at beløbet forrentes med den i renteloven gældende sats fra det tidspunkt, hvor kravet opstår – dvs. fra Nets må honorere krav, der ligger ud over dækningsgarantien – til betaling finder sted.

7. Rettigheder til Betalingsservice app'en

Ved at downloade Betalingsservice app'en accepterer du de betingelser, der gælder fra distributørens side og for brugen, herunder den begrænsning, at den kun må benyttes til at understøtte Betalingsservice app'en og dens funktionalitet, herunder BS PAY betalinger, som du iværksætter.

8. Behandling af betalingsdata

Nets har etableret nødvendige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at dine betalingsdata, som er persondata, bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningens krav, herunder om beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Nets sletter betalingsdata, når betalingen er gennemført og når opbevaring af betalingsdata ikke længere er relevant af hensyn til overholdelse af anden dansk lovgivning.

8.1 Nets' underleverandører – dit samtykke til behandling i EU

Nets kan som led i driften af Betalingsservice benytte underleverandører til at udføre opgaver for Nets. Hvis underleverandører har adgang til betalingsdata, sikrer Nets, at data behandles fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder om beskyttelse af dine rettigheder. Dette sikrer Nets ved aftale og ved efterfølgende kontrol. Nets har ansvaret for sine underleverandører og deres behandling af data.

Du giver i kraft af din aftale med Nets samtykke til, at Nets kan lade dine data, herunder betalingsdata behandle af Nets' underleverandører med driftssted i EU.

8.2 Leverandøroversigt

På Nets' hjemmeside er der en oversigt over Nets' underleverandører, der behandler betalingsdata. Oversigten indeholder en angivelse af sådanne underleverandørers driftssted. Se listen her

Hvis Nets benytter nye underleverandører eller ændrer i brugen af eksisterende underleverandører, vil oversigten blive opdateret, inden ændringen får virkning.

Nets vil udsende opdateringer af oversigten, der også offentliggøres på hjemmesiden. Hvis du ikke kan godkende en ændring, finder pkt. 9.2 anvendelse.

8.3 Henvendelser

Nets håndterer forespørgsler, der udspringer af registreredes rettigheder, herunder men ikke begrænset til retten til indsigt, sletning, blokering og rettelse af data. Nets kan kontakte betalingsmodtager ved din henvendelse med anmodning om indsigt, sletning, blokering eller rettelser og i tilfælde af brud på datasikkerheden.

9. Ændring af aftale, regler og bilag

9.1 Varsling af ændringer

Ændringer af disse regler, der er til ugunst for dig samt øvrige ændringer, herunder ophør og priser, kan ske med 2 måneders varsel. Øvrige ændringer kan ske uden forudgående varsel. Ændringer kan varsles elektronisk.

9.2 Godkendelse af ændringer

Når der ændres på vilkår, vil du i Betalingsservice app'en skulle godkende disse vilkår, inden du kan fortsætte med at bruge app'en. Hvis du ikke godkender disse vilkår, anses du for at have opsagt aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft. Hvis du afviser vilkår i Betalingsservice app'en, vil du ikke længere kunne bruge app'en.

10. Lovvalg, værneting og tvister

Disse regler er undergivet dansk ret.

Tvister kan indbringes for Pengeinstitutankenævnet samt for de ordinære domstole med Nets' hjemting som værneting.

Hvis tvisten vedrører Nets' udøvelse af virksomhed som betalingstjenesteudbyder, kan sagen indbringes for Finanstilsynet.

Nets A/S, CVR-nr. 20016175

 

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Gældende fra 1. januar 2018

 

1. Hvad er Betalingsservice?

Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der er tilsluttet systemet. Når du har indgået en betalingsaftale, kan kreditor iværksætte betaling fra din til kreditors konto.

Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller undtagelsesvis bruge Betalingsservice til udbetaling af fx overskydende acontobeløb til dig.

Indgåelse af betalingsaftaler forudsætter, at du har indgået en tilslutningsaftale med dit pengeinstitut, jf. pkt. 3.

2. Definitioner

2.1 Kreditor

Kreditor er den virksomhed, som du betaler til ifølge betalingsaftalen.

2.2 Debitor

Du er debitor, som betaler ifølge betalingsaftalen.

2.3 Nets

Nets Denmark A/S, CVR-nr. 20 01 61 75, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, er det selskab, der udbyder. Betalingsservice. Nets er som udbyder af betalingstjenester underlagt Finanstilsynets tilsyn. Du kan rette henvendelse til Nets vedrørende Betalingsservice på to måder. Du kan enten kontakte Nets' kundeservice telefonisk eller benytte en kontaktformular. Begge dele findes på hjemmesiden betalingsservice.dk.

2.4 Tilslutningsaftale

En tilslutningsaftale er en aftale mellem dig og dit pengeinstitut om, at du kan bruge Betalingsservice.

2.5 Betalingsaftale

En betalingsaftale er en aftale mellem dig og kreditor om, at kreditor må benytte Betalingsservice til at iværksætte betalinger fra dig.

2.6 Betalingsoversigt

Betalingsoversigten er en oversigt, der viser den kommende måneds betalinger fra din konto. Du får betalingsoversigten på den måde, som du har aftalt med dit pengeinstitut dvs. digitalt eller med almindelig post.

2.7 Digital betalingsinformation

Digital betalingsinformation er digital levering af betalingsinformationer i din netbank, mobilbank og/eller din digitale postkasse, fx e-Boks. Digital betalingsinformation kan fx indeholde adviseringstekst fra kreditor og bilag medsendt som supplement til en betalingsoversigt.

2.8 Bankdag

Bankdage er alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

2.9 Betalingsdag

Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.10 Afvisning

Afvisning af en betaling medfører, at denne ikke gennemføres. Du kan afvise en kommende betaling, hvis betingelserne er opfyldt, jf. afsnit 9.

2.11 Tilbageførsel

Tilbageførsel af en betaling medfører, at beløbet tilbageføres fra kreditors konto til din konto. Du eller dit pengeinstitut kan anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling, hvis betingelserne er opfyldt, jf. afsnit 9.

3. Tilmelding til Betalingsservice ved tilslutningsaftalen

Det er en forudsætning for at bruge Betalingsservice, at du har indgået en tilslutningsaftale med dit pengeinstitut.

Tilslutningsaftalen kan være indarbejdet i den aftale, som du har med dit pengeinstitut om den betalingskonto, som du vil benytte til Betalingsservice.

Hvis du ønsker at bruge Betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut. Dit pengeinstitut er ikke forpligtet til at indgå en tilslutningsaftale med dig, men afgør efter en individuel vurdering, om du må bruge Betalingsservice.

Når du har indgået en tilslutningsaftale med dit pengeinstitut, kan du løbende indgå de betalingsaftaler, som du ønsker.

Hvis du ikke har en tilslutningsaftale, har dit pengeinstitut ret til at tilbageføre eventuelle gennemførte betalinger og afmelde eventuelle betalingsaftaler i henhold til pkt. 9.3.

4. Betalingsaftaler

4.1 Betalingsaftalers virkning

Når du indgår en betalingsaftale, giver du tilladelse til, at kreditor kan iværksætte overførsel af beløb mellem din konto og din kreditors konto på den betalingsdag, som kreditor angiver.

4.2 Oprettelse af betalingsaftaler

Du kan oprette betalingsaftaler på én af følgende måder:

•       Du kan indgå en betalingsaftale med kreditor, som registrerer betalingsaftalen hos Nets.

•       Du kan indgå en betalingsaftale med kreditor i dit pengeinstitut fx i din netbank.

•       Kreditor kan på sin hjemmeside have opsat et link til en tilmeldingsformular hos Nets, hvor du kan indgå en betalingsaftale.

•       Du kan indgå en betalingsaftale med kreditor via Nets' Betalingsservice App.

Når du indgår en ny betalingsaftale, vil den fremgå af betalingsoversigten som nyoprettet.

Betalinger vil tidligst kunne ske med Betalingsservice, når betalingsaftalen fremgår af betalingsoversigten. Indtil da, må du betale til kreditor på anden vis.

4.3 Identifikation og godkendelse

Hvis du indgår betalingsaftalen digitalt, skal du identificere dig og godkende betalingsaftalen med NemID. Herefter skal der ikke ske fornyet identifikation eller godkendelse, hver gang en betaling skal gennemføres.

Hvis betalingsaftalen ikke indgås digitalt, så skal din identitet og godkendelse kunne dokumenteres af kreditor eller dit pengeinstitut.

Se i øvrigt nærmere om dine muligheder for at afvise eller tilbageføre betaling i afsnit 9 nedenfor.

4.4 Ændring af kontonummer

Hvis du ønsker at ændre den konto, som en betalingsaftale er tilknyttet, skal du aftale dette med dit pengeinstitut. Hvis ændringen af kontonummeret skyldes, at du er ved at skifte pengeinstitut, skal du rette henvendelse til dit nye pengeinstitut.

5. Samtykke til behandling af personoplysninger

Du giver samtykke til, at Nets kan indsamle og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med persondatapolitikken for Betalingsservice, som du kan finde på hjemmesiden betalingsservice.dk - menu - for private - FAQ. I politikken kan du også læse om dine rettigheder.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, men så vil du ikke kunne bruge Betalingsservice. Din tilbagekaldelse af samtykke betragtes som din opsigelse af tilslutningsaftalen, jf. afsnit 12.

6. Advisering i Betalingsservice

6.1 Betalingsoversigten

Hvis du har betalinger i den kommende måned, vil du modtage én eller flere betalingsoversigter.

Du modtager som udgangspunkt betalingsoversigten digitalt. Der kan være mulighed for at få betalingsoversigten på papir afhængig af, hvad dit pengeinstitut tilbyder.

Hvis du udelukkende modtager betalingsoversigten digitalt, skal du være opmærksom på reglerne om digital betalingsinformation i afsnit 7.

6.2 Hvornår får du betalingsoversigten?

Modtager du betalingsoversigten digitalt, vil denne være tilgængelig for dig i netbanken, mobilbanken og/eller din digitale postkasse inden månedsskiftet.

Hvis du har betalinger den kommende måned, vil betalingsoversigten på papir være fremme hos dig inden månedsskiftet, hvis postgangen er normal.

6.3 Betalingsoversigtens indhold

Beløbet, betalingsdagen, kreditors navn samt oplysninger om betalingen fremgår af betalingsoversigten, så du entydigt kan identificere betalingen.

Sammen med betalingsoversigten kan du modtage bilag med yderligere information fra kreditor.

6.4 Betalingsoversigten som faktura

Betalingsoversigten og medsendte bilag kan erstatte en faktura. Det samme gælder digital betalingsinformation.

6.5 Kopi af betalingsoversigten på papir

Du kan i dit pengeinstitut bestille en kopi af betalingsoversigten. Kopien kan udskrives i det år, hvor betalingen er foretaget og de efterfølgende fem kalenderår.

Du kan få oplyst prisen for kopien i dit pengeinstitut.

7. Særligt om digital betalingsinformation

7.1 Adgang til digital betalingsinformation

Du vil i din netbank og/eller din digitale postkasse som minimum have adgang til digital betalingsinformation i den måned, hvor betalingen er gennemført, samt i de efterfølgende 13 måneder.

Dit pengeinstitut kan oplyse dig om, hvor længe digital betalingsinformation opbevares i din netbank, mens udbyderen af den digitale postkasse kan oplyse, hvilket tidsrum, der gælder for denne.

Hvis du har behov for at opbevare digital betalingsinformation i en længere periode, kan dit pengeinstitut og/eller udbyderen af din digitale postkasse oplyse dig om dine muligheder for at gemme eller udskrive betalingsinformationen. De kan også oplyse, hvordan du skal forholde dig, hvis du skifter pengeinstitut.

7.2 Dine pligter ved digital betalingsinformation

Det er dit ansvar at kontrollere, at du har modtaget betalingsoversigten og eventuelt supplerende betalingsinformation, som fx adviseringstekst fra kreditor og bilag medsendt som supplement.

Du skal straks kontakte dit pengeinstitut, hvis du ved månedsskiftet ikke har modtaget en forventet digital betalingsoversigt eller du har konstateret fejl i dit udstyr, der forhindrer dig i digital modtagelse. Pengeinstituttet vil da sørge for, at betalings- informationen bliver fremsendt på ny - enten digitalt eller på papir.

Hvis du ikke henvender dig straks, risikerer du at overskride fristen for at afvise en betaling, jf. pkt. 9.1.

Det er dit ansvar, at dit eget udstyr som fx computer, programmel og internetadgang er egnet til at modtage digital betalingsinformation. Du er også selv ansvarlig, hvis manglende adgang til informationen skyldes forhold hos fx din internetudbyder.

8. Gennemførelse af betalinger

8.1 Dækning på din konto

Der skal være dækning på din konto på betalingsdagen. Hvis der ikke er dækning på kontoen den pågældende dag, er dit pengeinstitut berettiget til at tilbageføre en betaling, jf. pkt. 9.3.

8.2 Tidspunkt for gennemførelse af betalinger

Beløbet hæves på din konto på den betalingsdag, som kreditor angiver på betalingsoversigten.

8.3 Fastsættelse af betalingsdag

Kreditor skal angive en betalingsdag, som er i overensstemmelse med jeres aftale. I skal aftale indbyrdes, hvis kreditor skal ændre en aftalt betalingsdag.

8.4 Betaling og kvittering

Betaling fra din konto via Betalingsservice anses som betaling med frigørende virkning for dig.

Du er berettiget til at anse en kontoudskrift, hvoraf betalingen fremgår, som kvittering for gennemført betaling. Dette gælder dog ikke, hvis betalingen efterfølgende tilbageføres.

8.5 Maksimal gennemførelsestid

Den samlede gennemførelsestid er maksimalt én bankdag.

9. Afvisning og tilbageførsel af betalinger

9.1 Generel afvisnings-/tilbageførselsfrist

Du kan senest den 7. i betalingsmåneden afvise en kommende betaling eller anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling i den pågældende måned.

Hvis du på betalingsoversigten for den kommende måned kan se, at der skal ske en betaling fx den 25., kan du senest afvise betalingen den 7. i betalingsmåneden.

Hvis betalingen allerede er gennemført, vil det overførte beløb blive tilbageført fra kreditors konto til din konto. Oplysninger om tilbageførslen vil fremgå af din posteringsoversigt.

En betaling kan kun afvises eller tilbageføres i sin helhed.

Afvisningen eller tilbageførslen gælder kun den konkrete betaling og således ikke for fremtidige betalinger i henhold til betalingsaftalen. Ønsker du at standse fremtidige betalinger generelt, skal du afmelde din betalingsaftale med den pågældende kreditor, jf. pkt. 11.1 eller bringe din tilslutningsaftale til ophør, hvis du slet ikke vil benytte Betalingsservice i fremtiden, jf. pkt. 12.1.

9.2 Hvordan afviser/tilbagefører du en betaling?

Du skal give dit pengeinstitut meddelelse senest den 7. i betalingsmåneden, hvis du ønsker at afvise/tilbageføre en betaling.

Du kan give meddelelsen digitalt i din netbank, ved brev til dit pengeinstitut eller på anden vis, hvis du har aftalt dette med dit pengeinstitut.

9.3 Pengeinstituttets tilbageførsel af betalinger

Dit pengeinstitut kan tilbageføre en gennemført betaling i følgende situationer:

 • Der er ikke dækning på din konto på betalingsdagen, og betalingen overstiger kr. 1.000,-.
 • Du har ikke indgået en tilslutningsaftale med dit pengeinstitut.
 • Dit pengeinstitut har hævet tilslutningsaftalen før betalingsdagen.
 • Betalingsaftalen er bortfaldet, fordi dit kontoforhold med pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen.
 • Der er fejl ved betalingsdata eller ved behandlingen af disse.

Dit pengeinstituts anmodning om tilbageførsel skal være Nets i hænde senest 2 bankdage efter betalingsdagen. Hvis Nets modtager anmodningen rettidigt, vil Nets sørge for, at det fulde beløb tilbageføres fra kreditors konto til din konto.

Dit pengeinstitut vil give dig meddelelse om tilbageførslen, når den er foretaget.

9.4 Udløb af frister

Hvis den dag, hvor en frist for at anmode om afvisning eller tilbageførsel udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter.

10. Indsigelser

10.1 Uautoriserede og fejlbehæftede betalinger

En betaling anses for uautoriseret, hvis der ikke foreligger en gyldig betalingsaftale.

En betaling anses for fejlbehæftet, hvis den ikke er korrekt registreret og bogført, eller hvis betalingen er ramt af tekniske svigt eller andre tilsvarende fejl fra Nets' eller pengeinstituttets side, fx hvis der er uoverensstemmelse mellem det adviserede og det bogførte beløb.

10.2 Dine indsigelsesmuligheder

Du kan over for dit pengeinstitut fremsætte indsigelse om,

 • at en betaling er fejlbehæftet, eller
 • at en betaling er uautoriseret, fordi du ikke har en betalingsaftale med kreditor om brug af Betalingsservice i det pågældende skyldforhold.

Hvis du mener, at en gennemført betaling er fejlbehæftet eller uautoriseret, skal du henvende dig til dit pengeinstitut snarest muligt efter du er blevet bekendt med fejlen og senest 13 måneder efter betalingsdagen.

Hvis betalingen er fejlbehæftet eller uautoriseret, vil betalingen i sin helhed blive tilbageført via dit pengeinstitut. Du vil blive stillet, som om betalingen ikke var blevet gennemført.

10.3 Udløb af frister

Hvis den dag, hvor fristen for at fremsætte indsigelse udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter.

11. Ophør af betalingsaftaler

11.1 Din afmelding af en betalingsaftale

Du kan til enhver tid meddele dit pengeinstitut eller en kreditor, at du ønsker at afmelde en betalingsaftale.

11.2 Hvornår får din afmelding virkning?

Din afmelding af en betalingsaftale får virkning hurtigst muligt. En afmelding får senest virkning for betalinger, der skal finde sted 3 bankdage efter, at Nets har modtaget din afmelding fra dit pengeinstitut eller fra kreditor.

11.3 Bortfald af betalingsaftaler ved manglende brug

En betalingsaftale kan bortfalde, hvis betalingsaftalen ikke har været brugt inden for en periode på 15 måneder. Hvis en betalingsaftale bortfalder, vil du få meddelelse om dette på betalingsoversigten.

11.4 Bortfald ved ophør af tilslutningsaftale

Hvis din tilslutningsaftale med pengeinstituttet ophører jf. pkt. 13.2, bortfalder alle betalingsaftaler tilmeldt under tilslutningsaftalen.

11.5 Hvis kreditor stopper med at bruge Betalingsservice

Hvis kreditor ikke længere vil bruge Betalingsservice, bortfalder din betalingsaftale med kreditor automatisk.

11.6 Konsekvens af afmelding eller bortfald

Når en betalingsaftale er afmeldt eller bortfaldet, kan kreditor ikke længere iværksætte betalinger fra din konto. Eventuelle betalinger, der er adviseret, men endnu ikke gennemført, vil ikke blive gennemført.

Ophørte betalingsaftaler vil fremgå af betalingsoversigten.

12. Din opsigelse af tilslutningsaftalen

12.1 Ingen frist for din opsigelse

Du kan til enhver tid opsige din tilslutningsaftale over for dit pengeinstitut.

12.2 Konsekvens af din opsigelse

Hvis du opsiger tilslutningsaftalen, bortfalder alle betalingsaftaler, der er tilmeldt under denne. Det betyder, at kreditor fremover ikke kan bruge Betalingsservice til at opkræve betalinger fra dig.

Selvom betalinger fremgår af betalingsoversigten, vil disse ikke blive gennemført, hvis betalingsdagen ligger senere end tidspunktet for tilslutningsaftalens ophør.

12.3 Hvornår får din opsigelse virkning?

Din opsigelse af tilslutningsaftalen får virkning hurtigst muligt, dog senest for betalinger, der skal finde sted 3 bankdage efter, at dit pengeinstitut har modtaget opsigelsen.

13. Pengeinstituttets opsigelse/ophævelse af tilslutningsaftalen

13.1 Pengeinstituttets varsling af ophør

Dit pengeinstitut kan opsige din tilslutningsaftale skriftligt med mindst 2 måneders varsel.

Dit pengeinstitut kan endvidere hæve tilslutningsaftalen uden varsel, hvis du væsentligt misligholder dit aftaleforhold til pengeinstituttet. Du vil i så fald modtage en skriftlig, begrundet meddelelse om dette fra dit pengeinstitut. Det gælder fx, hvis der gentagne gange ikke har været dækning på din konto, jf. pkt. 8.1.

13.2 Konsekvens af tilslutningsaftalens ophør

Hvis din tilslutningsaftale med pengeinstituttet ophører, bortfalder de betalingsaftaler, der er tilmeldt under tilslutningsaftalen. Det betyder, at du fremover ikke kan bruge Betalingsservice til at betale dine kreditorer.

14. Hvis pengeinstituttet ikke kan opfylde sine forpligtelser

Hvis en betaling i Betalingsservice ikke gennemføres på grund af, at dit pengeinstitut er kommet under rekonstruktions - eller konkursbehandling, kan kreditor opkræve beløbet hos dig på anden vis.

Kreditor kan i denne situation ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for dig som følge af, at betalingen ikke er blevet gennemført, hvis du betaler inden for den nye frist, kreditor har fastsat.

15. Pengeinstituttets erstatningsansvar

Dit pengeinstitut er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes

•       nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er penge- instituttet selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne,

•       svigt i pengeinstituttets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og –hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af pengeinstituttet selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af pengeinstituttet, eller

•       andre omstændigheder, som er uden for pengeinstituttets kontrol.

 

Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

•       pengeinstituttet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller

•       lovgivningen under alle omstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

16. Priser

Du skal henvende dig i dit pengeinstitut, hvis du ønsker at få oplyst eventuelle priser i tilknytning til Betalingsservice.

Enkelte kreditorer kræver betaling for brug af Betalingsservice. Du kan rette henvendelse til kreditor for at få oplyst omfanget heraf.

17. Ændring og udlevering af reglerne

17.1 Varsling af ændringer

Ændringer af disse regler, der er til ugunst for dig, kan ske med 2 måneders varsel. Øvrige ændringer kan ske uden forudgående varsel. Du vil få besked om ændringer fx pr. e-mail, brevpost eller i din netbank.

17.2 Godkendelse af ændringer

Du anses for at have godkendt varslede ændringer, medmindre du meddeler dit pengeinstitut, at du ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår. I så fald anses du for at have opsagt tilslutningsaftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft.

17.3 Udlevering af regler

Du kan til enhver tid få genudleveret dette dokument med Generelle regler for debitorer i Betalingsservice hos dit pengeinstitut.

18. Lovvalg, værneting og tvister

Disse regler er undergivet dansk ret.

Du kan rette henvendelse til Nets, hvis du ønsker at klage over Nets eller Nets' produkter.

Hvis du ønsker at klage over kreditors opkrævning, skal du kontakte kreditor.

Tvister i forhold til dit eller kreditors pengeinstitut kan indbringes for Pengeinstitutankenævnet samt for de ordinære domstole med dit pengeinstituts hjemting som værneting.

Hvis tvisten vedrører Nets' udøvelse af virksomhed som betalingstjenesteudbyder, kan sagen indbringes for Finanstilsynet.

Nets har tilladelse til at drive virksomhed som betalingsinstitut under Finanstilsynets FT-nr. 22002

19. Sprog

Disse Generelle regler for debitorer i Betalingsservice er skrevet på dansk, og kommunikationen med dig vil foregå på dansk.