Søg svar i FAQ

 

 

Kan jeg indsætte tekst på betalingsoversigt eller indbetalingskort?1358Generelle spørgsmål<p>Ja, det kan du.<br>Specificering af betalinger, årsopgørelser, årsafregninger, information om indberetninger til SKAT eller andet, som har med debitorernes betalinger at gøre, kan vi skrive på betalingsoversigten eller indbetalingskortet. Du kan derved spare portoen, der ellers vil være brugt på at udsende breve med informationen til dine kunder. <br><br>Kan dit eget software ikke danne tekster til betalingsoversigten eller indbetalingskort, kan kundeservice indsætte den ønskede tekst for dig. Prisen afhænger af antallet af linjer – <a href="/Dokumenter_/Documents/Betalingsservice/BS_Priser_Betalingsserviceprisliste_DK.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">se prislisten</font></span></a>. <br><br>Er der tale om længere information, end det der kan være på et indbetalingskort, kan du i stedet benytte tillægsydelsen <a href="/produkter_/Pages/Medsend-bilag.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Medsend bilag</font></span></a>.​</p><div><p>Disse services gælder ikke Betalingsservice web.</p></div> Ja, det kan du. Specificering af betalinger, årsopgørelser, årsafregninger, information om indberetninger til SKAT eller andet, som har med debitorernes betalinger at gøre, kan vi skrive på betalingsoversigten eller indbetalingskortet. Du kan derved spare portoen, der ellers vil være brugt på at udsende breve med informationen til dine kunder. Kan dit eget software ikke danne tekster til betalingsoversigten eller indbetalingskort, kan kundeservice indsætte den ønskede tekst for dig. Prisen afhænger af antallet af linjer – se prislisten. Er der tale om længere information, end det der kan være på et indbetalingskort, kan du i stedet benytte tillægsydelsen Medsend bilag.​ Disse services gælder ikke Betalingsservice web.11-06-2018 06:55:08https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Kan jeg udbetale penge til mine kunder via Betalingsservice?1359Generelle spørgsmål<p>Ja, det kan du. <br>Det kræver, at dit softwaresystem/regnskabssystem kan danne udbetalingerne, og dine kunder skal være tilmeldt Betalingsservice. Det er ikke muligt at udbetale penge via Betalingsservice web.​</p> ​Ja, det kan du. Det kræver, at dit softwaresystem/regnskabssystem kan danne udbetalingerne, og dine kunder skal være tilmeldt Betalingsservice. Det er ikke muligt at udbetale penge via Betalingsservice web.​11-06-2018 06:56:02https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Benytter Betalingsservice web sig af Cookies? 1504Om Betalingsservice Web<p>​​Ja. For at sikre, at du kan arbejde sikkert, uden at der gemmes data på din computer – eller du hele tiden skal logge ind – gemmer Betalingsservice web en såkaldt session-cookie. Denne slettes dog umiddelbart igen, når du logger ud af Betalingsservice web. Denne type cookie indsamler og gemmer ingen former for oplysninger om dig, din computer eller kunder.​</p> ​Ja. For at sikre, at du kan arbejde sikkert, uden at der gemmes data på din computer – eller du hele tiden skal logge ind – gemmer Betalingsservice web en såkaldt session-cookie. Denne slettes dog umiddelbart igen, når du logger ud af Betalingsservice web. Denne type cookie indsamler og gemmer ingen former for oplysninger om dig, din computer eller kunder.​08-06-2018 12:26:42https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Hvordan ændrer jeg afregningskontonummer?1505Om Betalingsservice Web<p>​​Du kan ændre dit afregningskontonummer via <a href="https&#58;//betalingsservice.mastercard.com/">aftaleportalen​</a>​. Husk, at hvis du skal ændre et registrerings- og/eller kontonummer, skal din nye konto AML-godkendes (Anti Money Laundring), inden du kan benytte kontoen.&#160;</p> ​Du kan ændre dit afregningskontonummer via aftaleportalen​​. Husk, at hvis du skal ændre et registrerings- og/eller kontonummer, skal din nye konto AML-godkendes (Anti Money Laundring), inden du kan benytte kontoen. 06-12-2021 15:22:21https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Hvordan bliver mine kunder opkrævet?1506Om Betalingsservice Web<p>​​Har dine kunder tilmeldt regningen til Betalingsservice, vil opkrævningen fremgå af Betalingsserviceoversigten og opkrævningen foretaget automatisk. De kunder, som ikke har tilmeldt regningen til Betalingsservice, modtager i stedet et indbetalingskort. <br><br>Betalingsservice henter selv oplysninger om dine opkrævninger. I Betalingsservice web skal du derfor kun oprette nye opkrævninger og vedligeholde de eksisterende. Resten foregår automatisk.&#160;​</p> ​Har dine kunder tilmeldt regningen til Betalingsservice, vil opkrævningen fremgå af Betalingsserviceoversigten og opkrævningen foretaget automatisk. De kunder, som ikke har tilmeldt regningen til Betalingsservice, modtager i stedet et indbetalingskort. Betalingsservice henter selv oplysninger om dine opkrævninger. I Betalingsservice web skal du derfor kun oprette nye opkrævninger og vedligeholde de eksisterende. Resten foregår automatisk. ​11-06-2018 07:11:44https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Er det muligt at tjekke, om mine indbetalere opkræves det rigtige beløb, inden data automatisk overføres til Betalingsservice?1507Om Betalingsservice Web<p>​​Rapporten &quot;Indtastede oplysninger&quot; viser det, som du her og nu har indtastet i Betalingsservice web. Det vil sige hvem og hvor meget, der fremover vil blive opkrævet, hvis du ikke ændrer i data. Hvis du ønsker at se, hvad der er opkrævet tidligere, for eksempel forrige måned, skal du bruge rapporten &quot;Betalingsstatus&quot;. I rapporten &quot;Betalingsstatus&quot; er der et felt, der hedder &quot;Egen status&quot;.​</p> ​Rapporten "Indtastede oplysninger" viser det, som du her og nu har indtastet i Betalingsservice web. Det vil sige hvem og hvor meget, der fremover vil blive opkrævet, hvis du ikke ændrer i data. Hvis du ønsker at se, hvad der er opkrævet tidligere, for eksempel forrige måned, skal du bruge rapporten "Betalingsstatus". I rapporten "Betalingsstatus" er der et felt, der hedder "Egen status".​08-06-2018 12:26:44https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Hvad kan jeg bruge feltet "egen status" til?1508Om Betalingsservice Web<p>​​I feltet &quot;egen status&quot; har du mulighed for at skrive din egen tekst. Hvis en indbetaler vælger at betale en opkrævning kontant eller med en check i stedet for at bruge det tilsendte indbetalingskort, vil betalingsstatus for opkrævningen ikke blive registreret som &quot;betalt&quot;. I stedet kan du bruge feltet &quot;egen status&quot; til at skrive en kort tekst, for eksempel 'kontant'. Du kan også have brug for at skrive i feltet, hvis en indbetaler afviser opkrævningen med Betalingsservice og efterfølgende betaler kontant.&#160;</p> ​I feltet "egen status" har du mulighed for at skrive din egen tekst. Hvis en indbetaler vælger at betale en opkrævning kontant eller med en check i stedet for at bruge det tilsendte indbetalingskort, vil betalingsstatus for opkrævningen ikke blive registreret som "betalt". I stedet kan du bruge feltet "egen status" til at skrive en kort tekst, for eksempel 'kontant'. Du kan også have brug for at skrive i feltet, hvis en indbetaler afviser opkrævningen med Betalingsservice og efterfølgende betaler kontant. 08-06-2018 12:30:17https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Kan jeg udbetale penge med Betalingsservice web til mine medlemmer eller kunder?1509Generelle spørgsmål<p>​​Nej. Du skal benytte de overførselsmuligheder, som dit pengeinstitut tilbyder, for eksempel pengeinstituttets netbank-løsning.​</p> ​Nej. Du skal benytte de overførselsmuligheder, som dit pengeinstitut tilbyder, for eksempel pengeinstituttets netbank-løsning.​08-06-2018 12:30:23https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Kan jeg skrive meddelelser på betalingsoversigten til mine medlemmer eller kunder? 1510Om Betalingsservice WebJa. Du har mulighed for at skrive samme tekst til alle dine indbetalere. Denne tekst bliver trykt på betalingsoversigten eller indbetalingskortet. <br><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Sådan gør du</span></p><ul><li><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Log på Betalingsservice web</li><li>Vælg menupunktet &quot;Registrering af data&quot;</li><li>Gå ind under &quot;Faste tekstlinjer&quot; og skriv den meddelelse, du ønsker. Du kan skrive op til 100 linjer.</li></ul><p><br>Teksten vil fortsætte med at komme på betalingsoversigten eller indbetalingskortet, indtil du fjerner teksten igen.</p> ​Ja. Du har mulighed for at skrive samme tekst til alle dine indbetalere. Denne tekst bliver trykt på betalingsoversigten eller indbetalingskortet. Sådan gør du Log på Betalingsservice web Vælg menupunktet "Registrering af data" Gå ind under "Faste tekstlinjer" og skriv den meddelelse, du ønsker. Du kan skrive op til 100 linjer. Teksten vil fortsætte med at komme på betalingsoversigten eller indbetalingskortet, indtil du fjerner teksten igen.11-06-2018 07:13:20https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Kan data i Betalingsservice web benyttes som bogføringsgrundlag? 1511Om Betalingsservice Web<p>Nej. ​​Betalingsservice web er et opkrævningssystem. Selv om der findes en række gode rapporter, der blandt andet viser en status på dine opkrævninger og oversigt over posteringer, kan informationerne ikke benyttes som bogføringsgrundlag. Det er dit ansvar som kreditor at gemme bogføringsdata i henhold til gældende lovgivning.​</p> ​Nej. Betalingsservice web er et opkrævningssystem. Selv om der findes en række gode rapporter, der blandt andet viser en status på dine opkrævninger og oversigt over posteringer, kan informationerne ikke benyttes som bogføringsgrundlag. Det er dit ansvar som kreditor at gemme bogføringsdata i henhold til gældende lovgivning.​11-06-2018 07:14:07https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#d5d5d5",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": "#d5d5d5",
      "image": "/SiteCollectionImages/Images_final/Manglasses_1504x448.jpg",
      "overlay_alpha": "rgba(255,255,255,0.75)"
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel3_wrapper",
      "color": "#d5d5d5",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}