Søg svar i FAQ

 

 

Kan jeg sende rykkere med Betalingsservice? 3769<p>Ja, det kan du. Denne mulighed kan du bruge uafhængigt af de normale afleveringsfrister for den månedlige opkrævning via Betalingsservice – og dermed til alle ekstraordinære opkrævninger. Du kan både sende indbetalingskort elektronisk eller i print.&#160;<br><br><span style="text-decoration&#58;underline;">Sådan gør du<br></span>For printede indbetalingskort markerer du i leverancen om rykkeren skal sendes ud som hurtig eller standard post. Se forskellen i <a href="/Dokumenter_/Documents/Betalingsservice/Indbetalingskort_udbringning_DK.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">vores kalender</font></span></a>.<br>Skriver du ikke noget i leverancen, udsender vi dine opkrævninger som standard. <br>Har du kundens CPR-nr., vil vi altid forsøge at sende indbetalingskortet elektroniske først. <br><br><a href="/Dokumenter_/Documents/Betalingsservice/BS_Priser_Indbetalingskort_DK.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Se priser </font></span></a>for dannelse af indbetalingskort. <br><br><span style="text-decoration&#58;underline;">Hvornår modtager kunden rykkeren<br></span>Dagen efter du har afleveret opkrævningsoplysningen, sender vi indbetalingskortet til dine kunder. Sender du elektronisk indbetalingskort, får kunden det i e-Boks og Betalingsservice app dagen efter. For printede indbetalingskort afhænger det af, hvilken forsendelsesform, du har valgt. For standard udsendelse har PostNord 5 arbejdsdage, vælger du hurtig udsendelse, skal du regne med to arbejdsdage.<br><br>Bemærk&#58; Vær opmærksom på, at hvis du sender en ekstraordinær opkrævningsleverance udelukkende med indbetalingskort (også kaldet sektion 0117) dannes indbetalingskort, uanset om dine kunder har en betalingsserviceaftale​.&#160;</p>11-06-2018 06:47:36Denne mulighed kan du bruge uafhængigt af de normale afleveringsfrister for den månedlige opkrævning via Betalingsservice – og dermed til alle ekstraordinære opkrævninger https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Hvordan tilmelder jeg mine kunder elektronisk til Betalingsservice?3770<p>Du har flere muligheder&#58;</p><div><ul><li>Nettilmelding&#58; her får du en online tilmeldingsformular, som du kan linke til i e-mails, sociale medier eller QR-koder. Formularen er også lige til at sætte ind på din hjemmeside. Det er gratis at bruge Nettilmelding. <a href="/BS/CreditorGenerator.html"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Hent dit link her</font></span></a>.&#160; </li><li>Løbende tilmelding gennem leverancer&#58; Her kan du løbende tilmelde (og afmelde) dine kunder ved at sende os tilmeldingerne i den leverance, der håndterer Betalingsserviceaftaler (også kaldet en leverance 0605). Det kræver, at dit software er sat op til denne funktion. Spørg din softwareleverandør, om dit system understøtter funktionen. </li></ul><p>&#160;</p><p>Vær opmærksom på, at der i forbindelse med tilmeldingen er krav om dokumentation. Læs mere om dette i vores <span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc"></font></span><a href="/Dokumenter_/Documents/Betalingsservice/BS_vejledning_KR_DK.pdf">kreditorvejledning </a>under afsnittet ”Din kundes tilslutningsaftale om Betalingsservice”. </p></div>11-06-2018 07:27:45Du har flere muligheder Nettilmelding her får du en online tilmeldingsformular, som du kan linke til i e-mails, sociale medier eller QR-koder Formularen er også lige til at sætte https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Kan jeg indsætte tekst på betalingsoversigt eller indbetalingskort?3771<p>Ja, det kan du.<br>Specificering af betalinger, årsopgørelser, årsafregninger, information om indberetninger til SKAT eller andet, som har med debitorernes betalinger at gøre, kan vi skrive på betalingsoversigten eller indbetalingskortet. Du kan derved spare portoen, der ellers vil være brugt på at udsende breve med informationen til dine kunder. <br><br>Kan dit eget software ikke danne tekster til betalingsoversigten eller indbetalingskort, kan kundeservice indsætte den ønskede tekst for dig. Prisen afhænger af antallet af linjer – <a href="/Dokumenter_/Documents/Betalingsservice/BS_Priser_Betalingsserviceprisliste_DK.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">se prislisten</font></span></a>. <br><br>Er der tale om længere information, end det der kan være på et indbetalingskort, kan du i stedet benytte tillægsydelsen <a href="/produkter_/Pages/Medsend-bilag.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Medsend bilag</font></span></a>.​</p><div><p>Disse services gælder ikke Betalingsservice web.</p></div>11-06-2018 06:55:08Specificering af betalinger, årsopgørelser, årsafregninger, information om indberetninger til SKAT eller andet, som har med debitorernes betalinger at gøre, kan vi skrive på https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Kan jeg udbetale penge til mine kunder via Betalingsservice?3772<p>Ja, det kan du. <br>Det kræver, at dit softwaresystem/regnskabssystem kan danne udbetalingerne, og dine kunder skal være tilmeldt Betalingsservice. Det er ikke muligt at udbetale penge via Betalingsservice web.​</p>11-06-2018 06:56:02Det kræver, at dit softwaresystem/regnskabssystem kan danne udbetalingerne, og dine kunder skal være tilmeldt Betalingsservice Det er ikke muligt at udbetale penge via https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Hvordan ændrer jeg afregningskontonummer?3803<p>​​Du kan ændre dit afregningskontonummer via <a href="https&#58;//betalingsservice.mastercard.com/">aftaleportalen​</a>​. Husk, at hvis du skal ændre et registrerings- og/eller kontonummer, skal din nye konto AML-godkendes (Anti Money Laundring), inden du kan benytte kontoen.&#160;</p>06-12-2021 15:22:21Du kan ændre dit afregningskontonummer via aftaleportalen Husk, at hvis du skal ændre et registrerings- og/eller kontonummer, skal din nye konto AML-godkendes (Anti Money https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Hvordan bliver mine kunder opkrævet?3804<p>​​Har dine kunder tilmeldt regningen til Betalingsservice, vil opkrævningen fremgå af Betalingsserviceoversigten og opkrævningen foretaget automatisk. De kunder, som ikke har tilmeldt regningen til Betalingsservice, modtager i stedet et indbetalingskort. <br><br>Betalingsservice henter selv oplysninger om dine opkrævninger. I Betalingsservice web skal du derfor kun oprette nye opkrævninger og vedligeholde de eksisterende. Resten foregår automatisk.&#160;​</p>11-06-2018 07:11:44Har dine kunder tilmeldt regningen til Betalingsservice, vil opkrævningen fremgå af Betalingsserviceoversigten og opkrævningen foretaget automatisk De kunder, som ikke har tilmeldt https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Er det muligt at tjekke, om mine indbetalere opkræves det rigtige beløb, inden data automatisk overføres til Betalingsservice?3805<p>​​Rapporten &quot;Indtastede oplysninger&quot; viser det, som du her og nu har indtastet i Betalingsservice web. Det vil sige hvem og hvor meget, der fremover vil blive opkrævet, hvis du ikke ændrer i data. Hvis du ønsker at se, hvad der er opkrævet tidligere, for eksempel forrige måned, skal du bruge rapporten &quot;Betalingsstatus&quot;. I rapporten &quot;Betalingsstatus&quot; er der et felt, der hedder &quot;Egen status&quot;.​</p>08-06-2018 12:26:44Rapporten "Indtastede oplysninger" viser det, som du her og nu har indtastet i Betalingsservice web Det vil sige hvem og hvor meget, der fremover vil blive opkrævet, hvis du ikke https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Hvad kan jeg bruge feltet "egen status" til?3806<p>​​I feltet &quot;egen status&quot; har du mulighed for at skrive din egen tekst. Hvis en indbetaler vælger at betale en opkrævning kontant eller med en check i stedet for at bruge det tilsendte indbetalingskort, vil betalingsstatus for opkrævningen ikke blive registreret som &quot;betalt&quot;. I stedet kan du bruge feltet &quot;egen status&quot; til at skrive en kort tekst, for eksempel 'kontant'. Du kan også have brug for at skrive i feltet, hvis en indbetaler afviser opkrævningen med Betalingsservice og efterfølgende betaler kontant.&#160;</p>08-06-2018 12:30:17I feltet "egen status" har du mulighed for at skrive din egen tekst Hvis en indbetaler vælger at betale en opkrævning kontant eller med en check i stedet for at bruge det tilsendte https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Kan jeg udbetale penge med Betalingsservice web til mine medlemmer eller kunder?3807<p>​​Nej. Du skal benytte de overførselsmuligheder, som dit pengeinstitut tilbyder, for eksempel pengeinstituttets netbank-løsning.​</p>08-06-2018 12:30:23Du skal benytte de overførselsmuligheder, som dit pengeinstitut tilbyder, for eksempel pengeinstituttets netbank-løsning https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse
Kan jeg skrive meddelelser på betalingsoversigten til mine medlemmer eller kunder? 3808Ja. Du har mulighed for at skrive samme tekst til alle dine indbetalere. Denne tekst bliver trykt på betalingsoversigten eller indbetalingskortet. <br><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Sådan gør du</span></p><ul><li><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Log på Betalingsservice web</li><li>Vælg menupunktet &quot;Registrering af data&quot;</li><li>Gå ind under &quot;Faste tekstlinjer&quot; og skriv den meddelelse, du ønsker. Du kan skrive op til 100 linjer.</li></ul><p><br>Teksten vil fortsætte med at komme på betalingsoversigten eller indbetalingskortet, indtil du fjerner teksten igen.</p>11-06-2018 07:13:20Ja. Du har mulighed for at skrive samme tekst til alle dine indbetalere Denne tekst bliver trykt på betalingsoversigten eller indbetalingskortet Du kan skrive op til 100 linjer https://www.betalingsservice.dk/Lists/FAQvirksomheder/AllItems.aspxFalse

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#d5d5d5",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": "#d5d5d5",
      "image": "/SiteCollectionImages/Images_final/Manglasses_1504x448.jpg",
      "overlay_alpha": "rgba(255,255,255,0.75)"
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel3_wrapper",
      "color": "#d5d5d5",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}