​4,5 millioner fordele ved Betalingsservice

​Sammen med Nets har Tryg Forsikring fået flere kunder til at bruge Betalingsservice. Samarbejdet har indtil videre kørt i to år, og Tryg Forsikring har allerede opnået en besparelse på 4,5 millioner kroner årligt.

Tryg Forsikring vil være branchens bedste til forsikring, mennesker og indtjening. Målet skal blandt andet nås via digital kommunikation, og ambitionen er, at al kommunikation med 9 ud af 10 kunder foregår online. Et betydeligt skridt mod det mål blev taget, da forsikringsselskabet indgik samarbejde med Nets om elektronisk håndtering af indbetalingskort.

− Det koster os cirka 60 kroner at håndtere og behandle en fysisk opkrævning. Da vi kun opkræver 35 kroner hos kunden, taber vi 25 kroner, hver gang vi sender et indbetalingskort med posten. En elektronisk opkrævning via Nets tager vi derimod kun syv kroner for, fortalte Carsten Munksgaard, Head of Payments Nordic i Tryg Forsikring, da samarbejdet blev skudt i gang.

 

Porto på hvert tredje brev

Hver år sender Tryg Forsikring mere end tre millioner opkrævninger ud af huset. Tidligere foregik det via en ekstern leverandør, men som en del af aftalen med Nets har den opgave skiftet hænder. Dermed varetager Nets i dag både de fysiske såvel som de elektroniske indbetalingskort.

For to år siden blev cirka en tredjedel af opkrævningerne sendt
med fysisk post.

− I 2014 sendte vi omkring 900.000 indbetalingskort ud til vores kunder. I dag er vi nede på cirka 700.000. Det har givet os en besparelse på 4,5 millioner kroner, og det er selvfølgelig et ok fremskridt, men vi sigter endnu højere, siger Carsten Munksgaard og henviser til målet om digital kommunikation med 90 procent af kunderne i 2017.

 

Scan fakturaen

Mens Tryg Forsikring selv taler varmt om Betalingsservice, når de har kunder i røret, så har Nets ’larmet’ for løsningen via andre platforme:

− På kundernes fysiske indbetalingskort har vi påført en QR-kode, som de kan bruge til at tilmelde sig Betalingsservice. Desuden arbejdes der på et link til Tryg Forsikrings hjemmeside, hvor man kommer direkte over og kan tilmelde sig BS, fortæller Lise-Lotte Joranger, Key Account Manager og kundeansvarlig for Tryg Forsikring hos Nets.

I foråret 2016 lancerede Nets desuden en Betalingsservice-app.

− Den fungerer rigtig godt. Kunden lægger stamdata i appen og skal blot scanne en opkrævning, for at den kan blive betalt. Den løsning fortæller vi i stigende omfang vores kunder om, når vi har dem i røret, siger Carsten Munksgaard, der dog har en kundegruppe, for hvem digitale løsninger aldrig bliver et hit.

− Langt de fleste af vores kunder kan godt lide Betalingsservice. Vi oplever dog en slags berøringsangst hos en del af vores ældre kunder, de er ikke helt så vant til at benytte elektroniske medier. Det er selvfølgelig ærgerligt, når det også kan blive nemmere og smartere for dem, siger Carsten Munksgaard.

 

Sjældnere postomdeling

Tryg Forsikring har en forventning om at kunne spare op mod 20 millioner kroner over en årrække ved at overgå fra fysiske til elektroniske indbetalingskort. Her skubber den digitale udvikling i den rigtige retning.

− Det udfordrer os bestemt, at Post Nord har omlagt postsystemet og hævet prisen på porto. Servicen er både dyrere og ringere, siger Carsten Munksgaard og konkluderer:

– Derfor hilser vi den elektroniske verden og BS-løsningerne velkommen.

 

Data, it og ok

Carsten Munksgaard har en række gode råd til andre virksomheder, der ønsker mere digital kommunikation med kunderne, og som ser Betalingsservice som en attraktiv løsningsmulighed:

1: Hav styr på den nødvendige data. Sørg for at have kundernes CPR/CVR-numre.
2: Hav et fleksibelt it-setup med markeringer på kunderne, der for eksempel er delt op efter, hvordan kunden ønsker at blive opkrævet.
3: Få fra dag ét mandat fra kunden til at tilmelde Betalingsservice.

− Vi oplever, at der er længere kundelevetid, når kunderne er tilmeldt Betalingsservice. Det hele kører smidigt, både for kunden og for virksomheden, slutter Carsten Munksgaard.

Fakta:


Udfordring:

I forbindelse med en tidligere spareøvelse ønskede Tryg Forsikring at reducere omkostningerne til administration og porto af godt 900.000 fysiske indbetalingskort, som blev sendt per post.

Løsning:

Siden efteråret 2014 har Nets varetaget håndteringen af elektroniske og fysiske indbetalingskort hos Tryg Forsikring. Desuden har Nets i samarbejde med Tryg Forsikring arbejdet aktivt på at få flere af Trygs kunder til at tilmelde sig Betalingsservice – blandt andet via QR-kode og en app.

Resultat:

To år inde i projektet er status, at omkring 200.000 indbetalingskort i dag er elektroniske frem for fysiske. Det har givet Tryg Forsikring en besparelse på omkring 4,5 millioner kroner, men ambitionerne er højere. Over en årrække forventer Tryg Forsikring at kunne spare 20 millioner kroner årligt på at konvertere fysiske indbetalingskort til elektroniske.

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/Images_final/Tryg_case.jpg",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#efefef",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel3_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}