​Ændringer i Betalingsservice

​Vi har samlet et overblik over de ændringer, der foretages i Betalingsservice med virkning fra 14. september 2019, som følge af det europæiske betalingsdirektiv PSD2.


 

Opdatering 11. september 2019:
Ny fortolkning af PSD2 regler om SCA åbner for fortsat brug af filleverance 0605.

Modtagerne af information om ændringer i Betalingsservice er virksomheder og organisationer, der er kreditorer i Betalingsservice.

​Fasthold den smidige kunderejse

Opret betalingsaftaler til Betalingsservice med leverance 0605 - uden SCA - også efter 14. september 2019


I juli 2019 sendte vi varslingsbreve om ændringer og nye regler for Betalingsservice. Ændringerne vedrørte primært konsekvenserne ved implementering af det europæiske betalingsdirektiv PSD2 til øget forbrugerbeskyttelse og sikkerhed.

 

Præcisering fra EBA

De seneste præciseringer fra EBA (European Banking Authority), i forhold til SCA og Betalingsservice, har åbnet mulighed for, at betalingsaftaler kan indgås uden indhentning af SCA - men kun i de tilfælde, hvor kreditor indgår en aftale direkte med debitor uden involvering af en PSP (Payment Service Provider - som i denne sammenhæng er bankerne og Nets).

Præciseringen indebærer, at leverance 0605 til oprettelse af betalingsaftaler i Betalingsservice fortsat kan anvendes som hidtil uden SCA efter 14. september.

Der er krav om SCA, hvis en PSP er direkte involveret i indgåelsen af betalingsaftalen – fx hvis man anvender BS-tilmeldingslink.

 

 

​Afholdt webinar: "Nye regler for oprettelse af betalingsaftaler i Betalingsservice"

Hør vores optaget webinar og få et bedre overblik over EU direktivet PSD2 og reglerne om Strong customer Authentication (SCA).

Hør hvad de nye regler betyder for din virksomhed, når I opretter betalingsaftaler i Betalingsservice. Det er 36 minutters indsigt i de forskellige tilmeldingsløsninger til Betalingsservice og hvordan de passer til dine kanaler og forretningsmodel.

​Ændret praksis ved ændring af CVR-nr./CPR-nr.

Hvad betydning har det for dig og din virksomhed?

 

​PSD2 direktiv og guidelines 

PSD2 (Payment Services Directive 2) er et revideret europæisk direktiv om betalingstjenester, som har til formål at styrke det indre marked for elektroniske betalinger ved at fremme udviklingen af innovative online og mobile betalingsløsninger samtidig med at sikkerheden omkring elektroniske betalinger øges, således at der fremadrettet kan udvikles effektive, billige og sikre betalingsløsninger til glæde for forbrugere og erhvervsdrivende PSD2 gælder for betalingsaftaler indgået med privatkunder og erhvervskunder.

 

Større sikkerhed

PSD2 er implementeret i Danmark via "Lov om betalinger", der trådte i kraft 1. januar 2018.
De tekniske standarder, der er guidelines for betalingstjenesteudbydere (PSP) til de tekniske krav og sikkerhedsforanstaltninger for efterlevelse af PSD2 i betalingsløsninger, træder endeligt i kraft 14. september 2019.

Nets er betalingstjenesteudbyder for Betalingsservice.


Der er i direktivet fokus på online og mobile betalinger, og en skærpet sikkerhed til beskyttelse af brugeren. Dette betyder nye krav til den måde en brugers identitet verificeres og hvordan betalingsaftaler godkendes digitalt.

Fremover skal dette ske ved indhentning af "Strong Customer Authentication" (SCA), forudsat at en PSP er involveret i indgåelsen af betalingsaftalen. Dette gælder ikke, når kunden opretter en betalingaftale direkte via en virksomhed uden involvering af en PSP. 

SCA er udelukkende relevant ved oprettelse af selve betalingsaftalen i Betalingsservice. Herefter trækkes fremtidige betalinger automatisk, baseret på SCA godkendelsen fra oprettelsen.

 

Læs mere om PSD2 direktivet

 

Andre løsninger til oprettelse af betalingsserviceaftaler til privatkunder

Da udviklingen generelt går mod øget forbrugerbeskyttelse ved digitale aftaler, er det vores anbefaling, at der løbende vurderes om en løsning med SCA alligevel vil være det bedste valg, set ud fra jeres forretningsmodel, risiko for misbrug, øvrige risici, kundeflow mm.

Se herunder hvilke andre løsninger vi kan tilbyde til oprettelse af betalingsaftaler, som kan opfylde jeres behov som kreditor og fortsat give jeres kunder en god brugeroplevelse.

 

​Vilkår og regler ændres

​​Svar på spørgsmål om ændringer til Betalingsservice vedrørende SCA og PSD2

 

 
 

​Har du brug for hjælp?

 

Ring til kundeservice 44 89 28 26

Mandag - fredag kl.9:00-16:00 

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/Header/offset_191592_cropped.jpg",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#f7f7f7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel3_wrapper",
      "color": "#E6E6E6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel15_wrapper",
      "color": "#cccccc",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel5_wrapper",
      "color": "#cccccc",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#FBF9F7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel14_wrapper",
      "color": "#FBF9F7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel4_wrapper",
      "color": "#d5d5d5",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#578",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}