Information om behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelsesforordningen (GDPR), er EU's forordning om persondatabeskyttelse, der trådte i kraft den 25. maj 2018 sammen med den danske databeskyttelseslov.

Loven gælder for alle personer, virksomheder, myndigheder, foreninger og andre fællesskaber i hele EU samt for EU-borgere udenfor EU. Den har til formål at give dig, som enten enkeltmandsvirksomhed eller privatperson, at passe godt på dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig - enten alene eller kombineret med andre oplysninger, fx dit navn, CPR-nr., og kontonummer. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, Databeskyttelsesforordningen, Databeskyttelsesloven, Betalingsloven og Mastercard Payment Services almindelige forretningsbetingelser.

I Mastercard Payment Services passer vi godt på dine personoplysninger og du kan læse mere om hvad vi gør for at efterleve reglerne i vores privatlivspolitik.

Mastercard Payment Services har for produktet Betalingsservice ansvaret for behandlingen af personoplysninger som Mastercard Payment Services står for. Det betyder, at der ikke skal laves databehandleraftaler for dette produkt, mere information om dataansvar findes i Generelle regler for kreditor i Betalingsservice punkt. 8.7 her.

 

Du har rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger. Disse er f.eks. ret til:

  • At få de oplysninger vi behandler om dig.
  • At rette dine data.
  • At stoppe behandlingen af dine oplysninger. 
  • At tilbagekalde dit samtykke til enhver tid; og
  • At få slettet dine personoplysninger, i forhold til vores privatlivspolitik.

Via. linket her har du mulighed for at indsende os en anmodning for brug af dine rettigheder.

 

Mere information kan findes her:{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/shutterstock-774075475.jpg",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}