​Persondataforordningen (GDPR) for erhvervskunder

Et hurtigt overblik over Persondataforordningen (GDPR)

 

Persondataforordningen (GDPR) har til formål at give dig et større indblik i, hvordan din virksomheds data behandles. Det er et initiativ på tværs af EU med det formål at give større tryghed, når personlige oplysninger behandles. GDPR er et udtryk for en harmonisering af reglerne for behandling af personlige oplysninger inden for EU.

Virksomheder har lov til at indsamle og gemme personlige oplysninger, hvis de har kundens samtykke. Og når personlige data indsamles, skal virksomheder give detaljer om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvor lang tid oplysninger vil blive opbevaret.

 

Har persondataloven betydning for virksomheder?

Reglerne har betydning for dig som erhvervskunde, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed. Reglerne gælder de oplysninger, vi har om din virksomhed, hvis de er personhenførbare.

 

Er du som person tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos Mastercard Payment Services?

Er du som person tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos os, har reglerne betydning for de personoplysninger, vi har om dig i den forbindelse. Det kan eksempelvis være, hvis du er ejer, tegningsberettiget eller fuldmagtshaver i en virksomhed, og vi derfor har personoplysninger om dig.

Læs mere om persondataforordningen (GDPR) på  privacy-notice (Mastercardpaymentservices.com)

​Databehandleraftaler og Betalingsservice - hvad gør Mastercard Payment Services?

Mastercard Payment Services har for produktet Betalingsservice rollen som dataansvarlig. Det betyder i forhold til Persondataforordningen (GDPR), at Mastercard Payment Services er selvstændigt ansvarlig for såvel rammerne som for gennemførelsen af den behandling af personoplysninger, der finder sted.
Mastercard Payment Services er som dataansvarlig også forpligtet til at hjælpe debitorerne med varetagelsen af deres rettigheder til eksempelvis indsigt. Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at hvis en registreret person mener, at oplysninger fra en virksomhed er forkerte, så vil Mastercard Payment Services henvise debitor til at tage kontakt til virksomheden for at få dette rettet, så Mastercard Payment Services kan få korrekte data fremadrettet.

Konstruerede CPR-numre

Nogle banker bruger konstruerede CPR-numre ved fælleskonti (dvs. konti ejet af mere end en kontohaver). For nærmere oplysninger om dette, og hvordan Mastercard Payment Services i øvrigt vil hjælpe debitorer med deres rettigheder, så se her.

Rollen som dataansvarlig gør også, at der ikke skal laves databehandleraftale med Mastercard Payment Services for de data, som jeres virksomhed sender til Mastercard Payment Services. Der skal som hidtil være en dataleverandøraftale mellem Mastercard Payment Services og jer eller den dataleverandør, som I evt. anvender til at fremsende betalingsdata.

​​10 stærke svar på spørgsmål om Persondataforordningen (GDPR)

 

 

 
 
{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/shutterstock-774075475.jpg",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}