​Nets skærper sin reaktion på situationen omkring COVID-19

​ 

På grund af den fortsatte spredning af Coronavirus 2019 (COVID-19) i de lande, hvor vi driver virksomhed og de skærpede retningslinjer fra de respektive nationale myndigheder, har vi hos Nets taget yderligere forholdsregler for at beskytte vores ansatte og sikre den fortsatte drift.

​Sikring af virksomhedens drift

Fokus er på at opretholde stabil drift og kundeservice

De fleste Nets-ansatte kan udføre deres daglige opgaver udenfor kontoret, fx ved at arbejde hjemmefra ved fjernadgang. I de seneste uger har vi arbejdet på at sikre opretholdelse af kritiske funktioner i virksomheden.

For yderligere at minimere risikoen for spredning af virussygdommen på arbejdspladsen, har vi opdelt alle ansatte og eksterne konsulenter i Nets i to adskilte teams med repræsentation af nøgleroller på begge hold. For nuværende arbejder begge hold hjemmefra, men vi er med opdelingen forberedt på, om nødvendigt, at kunne trække ressourcer ind på kontoret med minimal risiko for spredning af virus til følge.

Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at medvirke aktivt til atbegrænse spredningen af COVID-19, og er i tæt kontakt med de vigtigste driftsleverandører gennem vores globale IT-organisation for at sikre

​opretholdelse af den fortsatte drift af alle kritiske IT-services. Det gælder både drift af infrastrukturen og applikationer samt tilhørende servicefunktioner som kundeservice.

Ledelsen i Nets følger udviklingen tæt og en tværfaglig projektgruppe mødes dagligt og overvåger løbende situationen for at sikre, at vi tilpasser vores reaktion efter behovet. I forhold til COVID-19 er der lavet et governance-system for at sikre en stabil forretningsdrift, hvis situationen eskalerer yderligere.

Visse af disse foregribende tiltag kan have betydning for dig som fx besøgende på vores lokationer. I lyset af de særlige omstændigheder håber vi, at du vil udvise forståelse og samarbejde.

Postomdeling med PostNord

Mange af jeres kunder modtager Indbetalingskort og Betalingsoversigten fysisk med post. Med lukning af den danske grænse kan PostNord ikke levere post til hele verden. Der er fundet løsninger til de primære destinationer, men PostNord arbejder konstant på at finde alternative ruter for posten ud af Danmark.

Det vil kunne have den konsekvens, at posten risikere først at blive sendt, når der igen er åbnet op for grænserne.

 

I kan på PostNords hjemmeside læse om, hvordan det påvirker posten til Danmark og posten til Udland. Brug linket herunder til at holde dig opdateret på hvordan situationen udvikler sig for såvel Indland og Udland. For Udland klik under rubrikken "Udlandet" for post ud af Danmark.

PostNord appelerer om jeres forståelse.

Læs mere om INDLAND og UDLAND på PostNords hjemmeside

​Vi er på telefonerne

Vi gør vores til at kunne betjene jer på bedste vis og har fokus på at løse alle opgaver, men i en ekstraordinær situation vil det kunne påvirke vores service, uanset alle medarbejderes indsats.


Vi har i kundeservice sendt størstedelen af vores medarbejdere hjem. Alle medarbejdere kan arbejde hjemme fra, og vi har en klar prioritet om at kunne hjælpe alle kunder og samarbejdspartnere i dag og fremadrettet. Det er muligt, at enkelte kunder vil opleve lidt længere svartider på telefonen, men vi sidder klar til at hjælpe hver dag.

 

 

Ring til Betalingsservice - 80 81 06 65

mandag - fredag kl. 9:00-16:00

Ring til Leverandørservice - 80 81 06 65

mandag - torsdag kl. 8:30 - 15:00
fredag kl. 9:00 - 15:00

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/Header/offset_250533_cropped.jpg",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#578",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel3_wrapper",
      "color": "#578",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel4_wrapper",
      "color": "#cccccc",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}