​Daglig drift af Betalingsservice

Nationalbanken overvåger den finansielle infrastruktur og at de systemisk vigtige betalingsløsninger, herunder Betalingsservice, er sikre og effektive. Årligt offentliggøres vurderinger som følge af heraf.

På denne side finder du Nationalbankens rapport om den finansielle infrastruktur med vurdering af driftsstabiliteten for Betalingsservice. Du finder også vores årlige finansielle risikovurdering af Betalingsservice.

Tilfredsstillende driftsstabilitet​ for Betalingsservice

Danmarks Nationalbank overvåger betalingssystemer og betalingsløsninger om hvorvidt systemerne for den finansielle infrastruktur lever op til retningslinjerne. Således overvåges også Betalingsservice.

I rapporten præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger.

Nationalbanken vurderer om centrale systemer og løsninger efterlever internationale standarder for effektivitet og sikkerhed.

Se vurderingsrapporterne fra Nationalbanken om Overvågning af den finansielle infrastruktur.

 

Konklusion for 2019

Rapporten for 2019 er offentliggjort og kan ses i sin fulde længde i kolonnen til højre.

Det konkluderes at driftsstabiliteten for Betalingsservice har været tilfredsstillende. Betalingsservice efterlever i vid udstrækning de standarder, der er sat op ved European Central Bank (ECB) og i rapporten kan læses mere om de forbedringstiltag Nets har adresseret til alle bemærkninger i vurderingen.

 

 

 

Vurderingsrapporter fra Nationalbanken:

Overvågning af den finansielle infrastruktur

> Rapport for 2019

> Rapport for 2018

> Rapport for 2017

​Den årlige finansielle risikovurdering for Betalingsservice

Vi offentliggør den årlige vurdering af financiel risici for kreditorer, der anvender Betalingsservice.

 

Konklusion i 2019

I 2019, er der ikke identificeret finansielle risici for kreditorer i Betalingsservice.

Den årlige rapport kan hentes i feltet til højre. Rapporten er på engelsk.

 

Rapport for finansiel risiko

 

2019 - Risikovurdering for Betalingsservice  

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/Header/offset_272383_cropped.jpg",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#FFFFFF",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}