Title
Business area
Active
Summary
Page Content

​​I feltet "egen status" har du mulighed for at skrive din egen tekst. Hvis en indbetaler vælger at betale en opkrævning kontant eller med en check i stedet for at bruge det tilsendte indbetalingskort, vil betalingsstatus for opkrævningen ikke blive registreret som "betalt". I stedet kan du bruge feltet "egen status" til at skrive en kort tekst, for eksempel 'kontant'. Du kan også have brug for at skrive i feltet, hvis en indbetaler afviser opkrævningen med Betalingsservice og efterfølgende betaler kontant. 

Attachments
Content Type: ListFieldsContentType