Title
Business area
Active
Summary
Page Content

Ja, det kan du. Denne mulighed kan du bruge uafhængigt af de normale afleveringsfrister for den månedlige opkrævning via Betalingsservice – og dermed til alle ekstraordinære opkrævninger. Du kan både sende indbetalingskort elektronisk eller i print. 

Sådan gør du
For printede indbetalingskort markerer du i leverancen om rykkeren skal sendes ud som hurtig eller standard post. Se forskellen i vores kalender.
Skriver du ikke noget i leverancen, udsender vi dine opkrævninger som standard.
Har du kundens CPR-nr., vil vi altid forsøge at sende indbetalingskortet elektroniske først.

Se priser for dannelse af indbetalingskort.

Hvornår modtager kunden rykkeren
Dagen efter du har afleveret opkrævningsoplysningen, sender vi indbetalingskortet til dine kunder. Sender du elektronisk indbetalingskort, får kunden det i e-Boks og Betalingsservice app dagen efter. For printede indbetalingskort afhænger det af, hvilken forsendelsesform, du har valgt. For standard udsendelse har PostNord 5 arbejdsdage, vælger du hurtig udsendelse, skal du regne med to arbejdsdage.

Bemærk: Vær opmærksom på, at hvis du sender en ekstraordinær opkrævningsleverance udelukkende med indbetalingskort (også kaldet sektion 0117) dannes indbetalingskort, uanset om dine kunder har en betalingsserviceaftale​. 

Attachments
Content Type: ListFieldsContentType