Title
Business area
Active
Summary
Page Content

Du har flere muligheder:

  • Nettilmelding: her får du en online tilmeldingsformular, som du kan linke til i e-mails, sociale medier eller QR-koder. Formularen er også lige til at sætte ind på din hjemmeside. Det er gratis at bruge Nettilmelding. Hent dit link her
  • Løbende tilmelding gennem leverancer: Her kan du løbende tilmelde (og afmelde) dine kunder ved at sende os tilmeldingerne i den leverance, der håndterer Betalingsserviceaftaler (også kaldet en leverance 0605). Det kræver, at dit software er sat op til denne funktion. Spørg din softwareleverandør, om dit system understøtter funktionen.

 

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med tilmeldingen er krav om dokumentation. Læs mere om dette i vores kreditorvejledning under afsnittet ”Din kundes tilslutningsaftale om Betalingsservice”.

Attachments
Content Type: ListFieldsContentType